НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПУБЛІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-6

Ключові слова:

диджиталізація, електронне урядування, інформатизація, кібербезпека, публічний інформаційний сервіс, стандарти

Анотація

Метою наукової статті є визначення особливостей нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки публічних інформаційних сервісів в Україні. Визначено, що побудова системи електронного урядування вимагає забезпечення прозорості та відкритості діяльності сучасної держави, яка відображається у доступності інформаційних ресурсів та підзвітності перед громадськістю. Наголошено, що прозорість та доступність інформації є ключовими аспектами для забезпечення реалізації та захисту прав громадян. Встановлено, що забезпечення безпеки публічних інформаційних сервісів стає важливим компонентом механізму національної безпеки. Акцентовано, що належний рівень адміністративно-правового забезпечення публічних інформаційних сервісів функціонально має гарантувати ефективність практичної реалізації прав кожної людини, зокрема, щодо отримання державних чи адміністративних послуг, доступу до публічних відомостей та інших адміністративних актів. Підкреслено, що вирішення проблеми встановлення специфіки адміністративно-правового забезпечення вимог національної безпеки публічних інформаційних сервісів та підвищення ефективності цього механізму є стратегічним завданням розвитку сучасної держави. Обґрунтовано, що створення ефективних заходів з захисту інформації у контексті національної безпеки відображає ключовий аспект управління державою в епоху інформаційних технологій. Підкреслено, що забезпечення цілісності, конфіденційності та доступності державної інформації стає стратегічно важливим завданням для збереження національної безпеки. Зроблено висновок, що врахування принципів безпеки в інформаційному середовищі є важливим для забезпечення функціонування сучасної держави та виконання нею своїх завдань.

Посилання

Женевська декларація принципів. Побудова інформаційного суспільства: глобальна задача в новому тисячолітті (Женева, 12 грудня 2003 р.). Асоціація підприємств інформаційних технологій України. URL: http://apitu.org.ua/wsis/dp

Женевський план дій. Женева, 12 грудня 2003 року. Асоціація підприємств інформаційних технологій України. URL: http://apitu.org.ua/wsis/dp

Легеза Ю. О. Адміністративно-правове забезпечення безпеки ведення публічних інформаційних сервісів як складова національної безпеки України. Man and society in the dimensions of socio-cultural transformation: Scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2022. 301 p. P. 6–21.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України «Український прорив: для людей, а не політиків»: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2008 р. № 14. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/n14-08/prin

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text

Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 року № 2297-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО