ДО ПРОБЛЕМИ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/LST/2024-2-10

Ключові слова:

реінтеграція, механізм реінтеграції, тимчасово окуповані території, деокупація, права і свободи людини, права та інтереси, охорона здоров’я, реалізація прав, воєнний стан

Анотація

Статтю присвячено проблемі реінтеграції тимчасово окупованих територій України у гуманітарному аспекті. Наголошено, що деокупація та реінтеграція тимчасово окупованих територій України потребує розробки дієвого механізму для його розв’язання. Зазначений механізм має враховувати політичні, правові, соціальні, гуманітарні, економічні та інші аспекти, що є тісно пов’язаними між собою. Звернуто увагу, що гуманітарний аспект реінтеграції тимчасово окупованих територій України має включати різноманітні заходи спрямовані на спрямованих на забезпечення прав і свобод осіб, які проживають на деокупованій території України з метою їхнього повернення та адаптації у суспільство. Зроблено висновок, що при формуванні механізму реінтеграції тимчасово окупованих територій доцільно виходити із розмежування державоцентристської (деокупація) та людиноцентристської (реінтеграція) складових. До основних напрямків, які мають бути враховані у механізмі реінтеграції в гуманітарному аспекті віднесені: 1) Відновлення та комплексний захист прав людини, починаючи від сприяння у їх реалізації до забезпечення доступу до правосуддя для постраждалих внаслідок бойових дій; 2) Забезпечення доступності медичної і фармацевтичної допомоги на всіх рівнях, зокрема, відновлення державних програм медичних гарантій, програм реімбурсації лікарських засобів тощо; 3) Надання психосоціальної підтримки постраждалим особам, сприяння у проходженні соціальної та медичної реабілітації; 4) Відновлення соціальної інфраструктури та кадрового потенціалу відповідних інституцій; 5) Трансформація ідеологічних засад та відновлення української ідентичності; 6) Залучення міжнародних організацій для сприяння у реалізації гуманітарної реінтеграції.

Посилання

Про зовнішню трудову міграцію: Закон України від 05.11.2015 № 761-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/761-19#Text

Семчинський К.В. Уроки Шри-Ланки для України: деокупація, реінтеграція та розбудова миру. Регіональні студії. 2021. № 25. С. 11–15. DOI: https://doi.org/10.32782/2663-6170/2021.25.2

Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15.04.2014 № 1207-VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text

Наливайко Л. Конституційні права і свободи людини та громадянина в умовах воєнного стану. Журнал «Наукові інновації та передові технології». 2024. № 3(31) С. 622–635. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3(31)-622-635.

Багатомовний юридичний словник-довідник / І.О. Голубовська, В.М. Шовковий, О.М. Лефтерова та ін. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 543 с.

Словник іншомовних соціокультурних термінів. Словники й енциклопедії URL: https://slovnyk.me/dict/social_terms/гуманітарний

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя»: Указ Президента України від 24.03.2021 № 117/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/117/2021#Text

Скобельська О. Р. Шляхи деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій і відновлення довіри населення до держави Україна. Нове українське право. 2023. Вип. 4. С. 94–99. DOI https://doi.org/10.51989/NUL.2023.4.12

Присяжнюк Ю., Масненко В. Деокупація тимчасово окупованих територій України як наукова проблема та практична модель для реалізації. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія. 2023. № 13/55. С. 259–275. DOI: https://doi.org/10.24919/2312-2595.13/55.283187

Lohvynenko B.O., Sezonov V.S., & Frantsuz-Yakovets T.A. Tendencies for the falsification of medicinal products in Ukraine: general analysis and areas of counteraction. Wiadomosci lekarskie. 2019. № 72 (12 cz. 2). Р. 2478–2483.

Логвиненко Б.О. Поняття та загальна характеристика інституційного механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні. Поняття та загальна характеристика інституційного механізму забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб в Україні. Наукові перспективи. 2023. № 10 (40). С. 603–614. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-10(40)-603-614

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-09

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ