СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2414-4436/2023-2-7

Ключові слова:

публічна служба, публічні службовці, ефективність публічної служби, управління персоналом, соціальні чинники, професійна діяльність.

Анотація

У статті проаналізовано соціальні чинники ефективності публічної служби та запропоновано підхід до їх класифікації. Об’єктивно задані соціальні чинники розглядаються з позиції їхньої визначеної ієрархії, що обумовлена рівнем їхнього впливу на публічну службу. Авторки визначають вищий рівень реалізації соціальних чинників як загальносоціальний та доводять, що провідним загальсоціальним чинником є громадська думка, яка виступає мірилом відповідності результатів функціонування публічної служби реальним потребам і інтересам громадян. Наголошено на важливу роль у формуванні позитивного відношення громадян до діяльності державних структур морального чинника. Виділено роль соціального контролю серед загальносоціальних чинників ефективності публічної служби. Підкреслено вплив демократизму публічної служби на рівень її ефективності. На думку авторок, найбільш важливим соціальним чинником організаційного рівня публічної служби варто вважати якість проведення кадрової політики. Екосистема управління персоналом забезпечує формування оптимального стилю керівництва, морально-психологічного клімату в колективі, внутрішньоорганізаційного контролю, професійної культури чиновників, плануванні і реалізації посадової кар’єри, виховання високо моральної особистості публічного службовця, високо відповідальної за виконання свого професійного обов’язку – служіння людям. Розглянуто організаційні соціальні чинники ефективності публічної служби. Участь публічних службовців у виробленні і прийнятті управлінських рішень є одним з необхідних демократичних чинників ефективності публічної служби. Вона формує в працівників особисту зацікавленість справами трудового колективу, високу відповідальність, сумлінність, приводить до дієвих рішень, поліпшення організації праці, усунення недоліків, найбільшої оперативності і доцільності рішень.

Посилання

ЗСУ очолюють рейтинг довіри українців – опитування. 15 березня 2023 р. https://www.radiosvoboda. org/a/news-opytuvannia-dovira-zsu/32319880.html

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Федчишин С. А. Публічна служба: посіб. для підгот. до іспиту / за заг. ред. Н. П. Матюхіної. Харків : Право, 2018. 260 с.

Малиновський В. Я. Публічна служба в Україні: підручник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 312 с.

Сабадош, Г. О., Сивак, Є. І., & Харченко, О. В. (2020). Умови застосування ефективної публічної служби в Україні. Вчені записки Університету «КРОК», 1 (57), 85-93. https://doi.org/10.31732/2663-2209- 2020-57-85-93

Публічна служба: системна парадигма: кол. монограф. / К. О. Ващенко, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін, Н. А. Липовська, Н. Г. Сорокіна ; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. 256 с.

Авербух, Г. М., & Сухорукова, А. Л. (2022). Шляхи підвищення ефективності та дієвості механізмів управління персоналом публічної служби в контексті європейської інтеграції. Публічне урядування, (3 (28), 10-16. https://doi.org/10.32689/2617-2224-2021-3(28)-1

Студенець В. О. Соціальні чинники ефективності трудової діяльності: сутність і тенденції розвитку. Регіональна економіка 2020, №4. 79-85. https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-4-10

Мосора Л. С. Відкритість як критерій оцінки якості функціонування державної служби. Молодий вчений. 2018. № 1(1). 464-467. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_1(1)__110.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-18